ДОБРЕ ДОШЛИ В SERAG-WIESSNER IFU-PORTAL
(ПОРТАЛ ЗА ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА)

Този портал Ви предлага бърз и лесен достъп до електронни упътвания за употреба на нашите продукти.

Информация за снабдяване

ТЪРСЕТЕ ПО РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР

Ще намерите референтния номер на етикета на продукта. Резултатът от търсенето ви дава както текущата, така и архивираните версии на инструкциите за употреба, които са на разположение към този референтен номер.

ТЪРСЕНЕ ПО ИМЕТО НА ПРОДУКТА

В случай че не разполагате с референтния номер, можете да изведете настоящи и архивирани инструкции за употреба, използвайки наименованието на продукта.

КАК ДА ПОРЪЧАТЕ ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА В ХАРТИЕНА ФОРМА

В случай че желаете да получите отпечатани инструкции за употреба под формата на писмо, моля, използвайте долупосочения адрес като посочите референтен номер, дата на изтичане на срока на годност и адрес на получателя, или се обърнете към известното Ви лице за контакти. В рамките на 7 дни ние ще Ви изпратим инструкции за употреба в хартиен формат.

© SERAG-WIESSNER GmbH & Co. KG    Zum Kugelfang 8-12    95119 Naila   Germany    Telefon: +49 (0) 9282 937-0

Заявяване на искане за инструкции за употреба

IFU Anforderung

АДРЕС НА ПОЛУЧАТЕЛЯ
captcha

© SERAG-WIESSNER GmbH & Co. KG   Zum Kugelfang 8-12   95119 Naila   Germany   Telefon: +49 (0) 9282 937-0