SERANOX® ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Образец на етикет

НАЛИЧНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

  • SERANOX2027/09 – | ce070014
  • SERANOX2026/04 – 2027/08 | ce070013
  • SERANOX2025/05 – 2026/03 | ce070012
  • SERANOX2024/04 – 2025/04 | ce070011
  • SERANOX2022/02 – 2024/03 | ce070010
  • SERANOX2020/05 – 2022/01 | ce070009
  • SERANOX2019/07 – 2020/04 | ce070008
  • SERANOX2019/02 – 2019/06 | ce070007
  • SERANOX2016/11– 2019/01 | ce070006

Електронните инструкции за употреба са предоставени в PDF формат. Трябва да разполагате със съответния инсталиран компютърен софтуер, за да можете да разгледате тези файлове: допълнителна информация.

 

© SERAG-WIESSNER GmbH & Co. KG   Zum Kugelfang 8-12   95119 Naila   Germany   Telefon: +49 (0) 9282 937-0