ДОБРО ДОЈДОВТЕ НА
SERAG-WIESSNER IFU-PORTAL

Овој портал Ви нуди брз и едноставен пристап на електронските упатства за употреба на нашите производи.

Информации за достава на информациите

ПРЕБАРУВАЊЕ НА РЕФ број

РЕФ бројот ќе го најдете на етикетата на производот. Резултатот на пребарувањето ќе Ви ја даде најактуелната верзија на овој РЕФ број со архивирана верзија на упатство за употреба кое е расположиво за овој РЕФ број.

ПРЕБАРУВАЊЕ НА ОЗНАКАТА НА ПРОИЗВОДОТ

Ако немате при рака РЕФ број, тогаш преку името на производот можете да ги превземете актуелните и архивираните упатства за употреба.

БАРАЊЕ ЗА УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА ВО ПИСМЕНА ФОРМА

Ако сакате да добиете отпечатено упатство за употреба преку писмо, обратете се, со наведување на РЕФ бројот, рокот на траење и адресата на примателот, на долу наведената адреса или на Вас познатата контакт личност. Во рок од 7 дена ќе Ви испратиме упатство за употреба во писмена форма.

© SERAG-WIESSNER GmbH & Co. KG    Zum Kugelfang 8-12    95119 Naila   Germany    Telefon: +49 (0) 9282 937-0

Барање за IFU

БАРАЊЕ ЗА IFU

АДРЕСА НА ПРИМАТЕЛОТ
captcha

© SERAG-WIESSNER GmbH & Co. KG   Zum Kugelfang 8-12   95119 Naila   Germany   Telefon: +49 (0) 9282 937-0