ИНФОРМАЦИИ ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКИ УПАТСТВА ЗА УПОТРЕБА

Почитуван кориснику,

Овој портал треба да Ви овозможи брз и несметан пристап на упатствата за употреба на нашите производи во областа на материјали за шавови и текстилни имплантати, за кои е дозволено исклучително електронско упатство за употреба (eIFU) во согласност со ЕУ-Уредбата 207/2012. Резултатот на пребарувањето ќе Ви биде прикажан како линк за ПДФ документи.

Ако немате ПДФ читач тогаш можете да го превземете овде, на пример, кај оргиналниот провајдер (препорачано), без надоместок.

ПДФ документите се структуирани на следниот начин:

 

Ве молиме да обрнете внимание на следното, кога ќе ги меморирате документите:
Може да ви се случи Вашите локално сочувани копии да не се повеќе актуелни! Затоа секогаш работете преку онлајн порталот, за да располагате секогаш со најновите верзии.

Во случај да имате прашања или проблеми, контактирајте не во било кое време, на пр. преку образецот за контакт или телефонски, на број +49 9282 9370. Ние ќе го обработиме Вашето барање.

По потреба можете да добиете и бесплатна везија за печатење за неопходен IFU. Ќе Ви биде доставена најкасно после седум дена. Можете да користите и образец за контакти или директно да ни се обратите.

© SERAG-WIESSNER GmbH & Co. KG   Zum Kugelfang 8-12   95119 Naila   Germany   Telefon: +49 (0) 9282 937-0