SERAFIT® УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

Етикета на примерокот

УПАТСТВА ЗА УПОТРЕБА КОИ СЕ НА РАСПОЛАГАЊЕ

  • SERAFIT2025/03 – | ce020019
  • SERAFIT2023/06 – 2025/02 | ce020018
  • SERAFIT2022/10 – 2023/05 | ce020017
  • SERAFIT2022/02 – 2022/09 | ce020016
  • SERAFIT2020/05– 2022/01 | ce020015
  • SERAFIT2019/10 - 2020/04 | ce020014
  • SERAFIT2018/10 - 2019/09 | ce020013
  • SERAFIT2018/07 - 2018/09 | ce020012
  • SERAFIT2017/05 - 2018/06 | ce020011
  • SERAFIT2016/03 - 2017/04 | ce020010

Електронски упатства за употреба постојат и во ПДФ форма. На Вашиот компјутер морате да имате инсталиран софтвер, како би се прикажале овие дадотеки: дополнителни информации.

© SERAG-WIESSNER GmbH & Co. KG   Zum Kugelfang 8-12   95119 Naila   Germany   Telefon: +49 (0) 9282 937-0